Menadżerowie szczęścia.

Egzotycznie brzmiąca profesja, to według raportu przygotowanego przez Infuture Hatalska Foresight Institute- zawód przyszłości! Dostosowanie harmonogramu pracy, obserwowanie atmosfery panującej w firmie, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, zapewnienie miejsca i okazji do relaksu. To tylko niektóre z wyzwań nań czekających. W…

Symbol drzewa- dlaczego?

Jest symbolem życia, wiedzy, siły, historii, zmiany, mądrości……. Przymioty te doskonale współbrzmią także w mediacji. Komunikacja, która jest jej trzonem jest niezbędna do codziennego funkcjonowania, jej siłę wykorzystują mediatorzy, przekładając ją często w moc porozumienia. Niegdyś ludzie wierzyli, że korony…

M E D I A C J A

MĄDRA – Poszukuje harmonii w stosunkach międzyludzkich. Nie ocenia. Zmierza nie tylko do rozwiązania sporu, ale i jego istoty;ELASTYCZNA-  Mnogość obszarów zastosowań, różnorodność form i konfiguracji spotkań, szybkość i ekonomiczność postępowania; możliwość wyjścia poza ramy postępowania sądowego; możliwość załatwienia sprawy…