M E D I A C J A

MĄDRA – Poszukuje harmonii w stosunkach międzyludzkich. Nie ocenia. Zmierza nie tylko do rozwiązania sporu, ale i jego istoty;
ELASTYCZNA-  Mnogość obszarów zastosowań, różnorodność form i konfiguracji spotkań, szybkość i ekonomiczność postępowania; możliwość wyjścia poza ramy postępowania sądowego; możliwość załatwienia sprawy w sposób wykraczający poza granice sporu;
DOBROWOLNA – Całkowita dobrowolność stron zarówno co do udziału w samym postępowaniu, jego kontynuacji jak i w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji;
INNOWACYJNA – Gwiazda na mapie alternatywnych sposobów rozwiązania sporu. Stwarza warunki dla budowy unikatowych rozwiązań. Brak ograniczenia formalizmem proceduralnym;
ANGAŻUJĄCA – Sam decydujesz o swoich prawach i obowiązkach, innymi słowy Twój los w Twoich rękach. Wyzwala indywidualistyczne i kreatywne myślenie o sposobach rozwiązania sporu;
CAŁOŚĆ  – Ugoda w mediacji kończy spór ostatecznie, a niepewność związana z ewentualnym wniesieniem odwołania przestaje istnieć;
JAKOŚĆ-  Charakter pełnej poufności, komfortowe warunki komunikacji, niemalże natychmiastowy wynik, brak przegranych, bezstronny i neutralny nawigator;
AMBITNA- W większości sporów istnieje przynajmniej jedno rozwiązanie, które jest lepsze niż kontynuowanie sporu przed sądem.