Symbol drzewa- dlaczego?

Jest symbolem życia, wiedzy, siły, historii, zmiany, mądrości……. Przymioty te doskonale współbrzmią także w mediacji. Komunikacja, która jest jej trzonem jest niezbędna do codziennego funkcjonowania, jej siłę wykorzystują mediatorzy, przekładając ją często w moc porozumienia.

Niegdyś ludzie wierzyli, że korony drzew roztaczają opiekę nad nimi. My chcemy wierzyć, że strony mediacji tak zaczną postrzegać ten dobroczynny instrument.

Drzewo, jako symbol życia jest połączeniem trzech światów:

– przeszłości

– teraźniejszości

– przyszłości

Kolejna, zupełnie niezamierzona, a jakże trafna aluzja. Początkiem mediacji jest adaptacja sytuacji zaszłych, które trwają w czasie rzeczywistym bądź, których skutki są w nań odczuwane. Przepracowanie rzeczy przeszłych w teraźniejszości wywiera skutek na przyszłość. Ta klamra czasu  podkreśla słuszność wyboru symboliki.

Człowiek obcuje z drzewami od zawsze. Fascynacja i szacunek względem tego stworzenia nie przemija. I to kolejna analogia, można bowiem rzec, że mediacja jest z człowiekiem od kiedy tegoż aparat mowy wydał z siebie dźwięk. Dialog, pełniący niegdyś niezbędne i pierwszorzędne narzędzie rozwiązywania sporu, w miarę upływu czasu stracił na częstotliwości wykorzystywania jednak nigdy nie na wartości i szacunku. Jego legenda powraca na arenę konfliktu silniejsza, a jego znaczenie jest ważkie jak nigdy dotąd.

Naszym drzewnym patronem jest drzewo Akacji, bowiem poza niewątpliwymi walorami estetycznymi i eterycznymi jest drzewem komunikacji i wsparcia w sytuacjach trudnych (źródło:www.odkrywamyzakryte.com/energetyka-symbolika-drzew/).

Ciekawostka przyrodnicza* Drzewa żyjące obok siebie, bez względu na ich pochodzenie, dorodność czy rodzaj potrafią się doskonale zintegrować a ich korzenie scalić w uścisku.  Czyż nie piękny przykład dla Nas wszystkich?

APM